Was Jezus Blank volgens het Christendom of de Islam?

 

Een veelgehoorde kritiek van moslims is dat bepaalde christenen Jezus niet alleen afbeelden maar hem ook nog schilderen als een blanke man, terwijl hij uit het Midden-Oosten kwam. Die kritiek is in zoverre terecht dat niemand weet hoe Jezus eruit zag en dat we met grote zekerheid kunnen uitsluiten dat hij een witte huidskleur had. Deo Volente NL onderschrijft die kritiek van moslims dan ook volledig, zolang men zich wel realiseert dat dit slechts kritiek is op menselijke tradities en niet op de Bijbel, aangezien deze nergens leert dat Jezus blank was.

black jesus

Ethiopisch tafereel van Jezus en de discipelen

Het betreffen slechts tekeningen van mensen die ervoor kiezen Jezus af te beelden en vanuit een sociologisch mechanisme hun eigen huidskleur meegeven aan deze figuur. Zo zijn er vele afbeeldingen van Jezus in het Verre-Oosten waarop Jezus duidelijk te zien is met een Aziatisch uiterlijk. In Ethiopië is Jezus weer donker afgebeeld door mensen.

Het moge duidelijk zijn dat dit slechts menselijke uitspattingen zijn die niets met de zuivere christelijke religie te maken hebben. Want die ontlenen we uit de Bijbel, die zich nergens duidelijk over de huidskleur van Jezus uitspreekt.

Maar wat zeggen Islamitische bronnen over Jezus’ huidskleur?

 

chinese-jesus

Afbeelding van Jezus uit China

Des te groter was onze verbazing toen we lazen dat juist de Islamitische geschriften aangeven dat Jezus een witte huidskleur heeft. Dus niet het Christendom (Bijbel) maar de Islam (ahadeeth) maakt een corruptie aangaande de huidskleur van Jezus Christus. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat er daarnaast ook nog legio overleveringen  zijn die Jezus weer een andere huidskleur geven. Al die tegenstrijdigheden zullen we in dit artikel onder de loep nemen.

Dat de overleveringen aangaande het leven van Muhammad en zijn metgezellen (ahadeeth) op enorm veel punten met elkaar in tegenspraak zijn, is algemeen bekend. En dat levert dikwijls interessante vondsten op. Ik zal hieronder aantonen dat verschillende authentieke (Sahih) overleveringen lijnrecht tegenover elkaar staan omtrent de huidskleur van Jezus, op een manier die voor moslims niet is te harmoniseren. Al die ahadeeth zijn overleveringen van wat Muhammad gezegd zou hebben. Nu is het op zichzelf helemaal niet vreemd dat verschillende mensen een andere huidskleur hebben onthouden uit het verhaal van Muhammad. Dat is nu eenmaal een logisch gevolg van orale tradities. Maar het wordt een probleem wanneer meerdere tegenstrijdige overleveringen beiden authentiek worden verklaard door alle Islamitische geleerden binnen de Soenitische Islam. Dat geeft aan dat de wetenschap omtrent die classificatie niet deugt. Jezus kan namelijk niet, zoals u hieronder zult aantreffen, zowel bruin als wit als rood als wit-rood als wit-bruin tegelijk zijn. Elementaire logica laat dat nu eenmaal niet toe.

Moslimargument
Sommige moslims beweren echter, in een poging deze tegenstrijdigheden op te heffen, dat de kleuren meer symbolisch moeten worden opgevat. Zo zou de kleur wit gelijk staan aan ‘mooi’ in de Arabische cultuur van die tijd. Rood zou betekenen dat hij een rode gloed over zijn eigenlijke huidskleur heeft (zoals een aantal ahadeeth ook suggereren) en deze duiding zou tevens een inwisselbare betekenis hebben met de kleur bruin.

Deze redenering is echter slechts een poging om een beperkt deel van de contradicties te weerleggen en brengt geen harmonie tussen alle tegenstrijdigheden. Als moslims namelijk uitleggen dat rood en bruin dezelfde kleur zijn, waarom wordt Jezus dan ook nog wit, bruin-wit en rood-wit genoemd? Betekent bruin-wit “bruin en mooi?” en betekent rood-wit dan “rood en mooi”? Stel dat we daar vanuit gaan, dan is het heel vreemd dat er hieronder een hadeeth staat waarin Jezus rood wordt genoemd en Mozes bruin in precies dezelfde overlevering. Als het dezelfde kleur is, waarom werd dit dan opgeschreven met een duidelijk onderscheid?

Maar los van dit alles: in de laatste bron hieronder treft u één hadeeth die alle pogingen van moslims van tafel veegt. In die (volgens moslims) authentieke hadeeth wordt namelijk gerefereerd aan de tegenstrijdigheden die men in die tijd al constateerde omtrent de verhalen die rondgingen over de huidskleur van Jezus. Eén van de metgezellen geeft hierin aan dat Jezus volgens Muhammad niet rood is maar bruin.

Als het waar is dat al die verschillende kleuren eigenlijk neerkomen op dezelfde kleur, dan zouden de metgezellen uit die tijd daar toch zeker van op de hoogte moeten zijn? Maar uit die hadeeth blijkt heel duidelijk dat ook zij wisten dat bruin, wit, rood, wit-rood en wit-bruin niet dezelfde kleuren zijn en het derhalve onmogelijk is dat Jezus al deze verschillende huidskleuren had.

Dus welke overleveringen kloppen en welke niet? Dat is niet meer na te gaan. Volgens de Soenitische Islam zijn ze allemaal betrouwbaar ondanks dat dit simpelweg niet mogelijk is. Maar al zouden we dat kunnen achterhalen, dan moet natuurlijk ernstig getwijfeld worden aan de waarheid van het visioen van Muhammad zelf.

Er kan geen twijfel over bestaan over het feit dat de Islam hier te maken heeft met meerdere tegenstrijdige getuigenissen die allemaal zijn opgenomen in haar meest authentieke bronnen. Ook is helder dat de kritiek op mensen die Jezus afschilderen als een blanke man, in wezen kritiek is op Muhammad. Eén of meerdere overleveraars hebben niet de waarheid gesproken, bewust of onbewust. Dat betekent dat de isnad-wetenschap, waarmee ahadeeth op hun betrouwbaarheid getoetst worden en die getuigenissen uitsluit waarbij tussen de ketting van overleveraars een bekende leugenaar aanwezig is, geen waterdichte wetenschap is.

Hieronder treft u een aantal van de tegenstrijdige ahadeeth aan:

Jezus is Wit:

Sahih al Muslim book 1 hadeeth 324

It is narrated on the authority of ‘Abdulldh b. Umar that one day the Messenger of Allah (may peace be upon him) mentioned in the presence of people about al-Masih al-Dajjal. He said: Verily Allah (hallowed be He and High) is not blind of one eye. Behold, but the Masih al-Dajjal is blind of right eye as if his eye is like a swollen grape, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I was shown in a dream in the night that near the Ka’bah there was a man fair-complexioned, fine amongst the white-complexioned men that you ever saw, his locks of hair were falling on his shoulders. He was a man whose hair were neither too curly nor too straight, and water trickled down from his head. He was placing his bands on the shoulders of two persons and amidst them was making a circuit around the Ka’bah. I said: Who is he? They replied: Al-Masih son of Mary. And I saw behind him a man with intensely curly hair, blind of right eye. Amongst the persons I have ever seen Ibn Qatan has the greatest resemblance with him. He was making a circuit around the Ka’bah by placing both his hands on the shoulders of two persons. I said: Who is he? They said; It is al-Masih al-Dajjal

Jezus is Wit-rood:

Sahih Bukhari: Volume 9, Book 87, Number 153:

Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar:

Allah’s Messenger said, “While I was sleeping, I saw myself performing the Tawaf of the Ka’ba. Behold, there I saw a whitish-red lank-haired man (holding himself) between two men with water dropping from his hair. I asked, ‘Who is this?’ The people replied, ‘He is the son of Mary…’

Jezus is Wit-bruin:

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 72, Number 789:

Narrated Abdullah bin Umar:

Allah’s Messenger said, “Today I saw myself in a dream near the Ka’ba. I saw a whitish brown man, the handsomest of all brown men you might ever see. He had the most beautiful Limma (hair hanging down to the earlobes) you might ever see. He had combed it and it was dripping water; and he was performing the Tawaf around the Kaba leaning on two men or on the shoulders of two men. l asked, “Who is this?” It was said. “Messiah, the son of Mary…”

Jezus is Bruin:

Sahih Bukhari: Volume 4, Book 55, Number 649:

Narrated Abdullah:

The Prophet mentioned … I saw in my dream a man of brown color the best one can see amongst brown color and his hair was long that it fell between his shoulders. His hair was lank and water was dribbling from his head and he was placing his hands on the shoulders of two men while circumambulating the Kaba. I asked, ‘Who is this?’ They replied, ‘This is Jesus, son of Mary.’

Jezus is Rood (en Mozes is Bruin):

Sahih Bukhari: Volume 4, Book 55, Number 648:

Narrated by Ibn Umar:

The Prophet said, “I saw Moses, Jesus and Abraham (on the night of my Ascension to the heavens). Jesus was of red complexion, curly hair and a broad chest. Moses was of brown complexion, straight hair and tall stature as if he was from the people of Az-Zutt.

Jezus is weer Wit-rood:

Sahih Bukhari: Volume 9, Book 87, Number 128:

Narrated by ‘Abdullah bin ‘Umar:

Allah’s Apostle said, “I saw myself (in a dream) near the Ka’ba last night, and I saw a man with whitish red complexion, the best you may see amongst men of that complexion having long hair reaching his earlobes which was the best hair of its sort, and he had combed his hair and water was dropping from it, and he was performing the Tawaf around the Ka’ba while he was leaning on two men or on the shoulders of two men. I asked, ‘Who is this man?’ Somebody replied, ‘(He is) Messiah, son of Mary.’ Then I saw another man with very curly hair, blind in the right eye which looked like a protruding out grape. I asked, ‘Who is this?’ Somebody replied, ‘(He is) Messiah, Ad-Dajjal.'”

En tot slot de hadeeth die alle onzekerheid wegneemt omtrent de vraag of de Sahaba begrepen dat al die kleuren op hetzelfde neer kwamen:

Er wordt ontkent dat Jezus rood is maar bruin. Dit weerlegt alle beweringen dat rood en bruin hetzelfde zou zijn. Ook maakt dit duidelijk dat er niet in symbolische zin gesproken werd over deze huidskleuren maar gewoon letterlijk, zoals het Arabisch zich in deze teksten ook laat lezen:

Sahih Bukhari: Volume 4, Book 55, Number 650:

Narrated by Salim from his father:

No, By Allah, the Prophet did not tell that Jesus was of red complexion but said, “While I was asleep circumambulating the Ka’ba (in my dream), suddenly I saw a man of brown complexion and lank hair walking between two men, and water was dropping from his head. I asked, ‘Who is this?’ The people said, ‘He is the son of Mary.’ Then I looked behind and I saw a red-complexioned, fat, curly-haired man, blind in the right eye which looked like a bulging out grape. I asked, ‘Who is this?’ They replied, ‘He is Ad-Dajjal.’ The one who resembled to him among the people, was Ibn Qatar.” (Az-Zuhri said, “He (i.e. Ibn Qatan) was a man from the tribe Khuza’a who died in the pre-lslamic period.”)

Gods Zegen voor een ieder die dit artikel leest.
Met dank aan de Heer,
die alle dingen mogelijk maakt.
In Jezus Naam.

Deo Volente NL

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>