Bribery in Islam (to convert or stop criticism)

 Bribery in Islam (to convert or stop criticism) Introductory summary According to Muslims the Quran teaches that bribery is forbidden in Surah 2:188. But when we delve into the Islamic scriptures and the opinions of Islamic jurists, we come across acts which, at the...

Kent Jezus de dag van het Laatste Uur niet?

Kent Jezus de dag van het Laatste Uur niet? Een exegese van Mark 13:32 en Mattheus 24:36 Sommige mensen hebben de goddelijkheid van de Here Jezus Christus willen ondermijnen door te verwijzen naar twee passages uit de evangeliën van Markus en Mattheus. In deze teksten...

Is Jesus ignorant of the last day?

Is Jesus ignorant of the last day? An exegesis of Mark 13:32 and Matthew 24:36 Certain people have tried to undermine the divinity of the Lord Jesus Christ by pointing to two passages from the gospels according to Mark and Matthew. In these passages Jesus declares...

Omkoping in de Islam (om te bekeren en kritiek te staken)?

Omkoping in de Islam (om te bekeren en kritiek te staken) Inleidende samenvatting Volgens moslims leert de Koran dat omkoping verboden is (soera 2:188). Maar als we de islamitische geschriften en de meningen van islamjuristen bekijken, komen we handelingen tegen die...

Zegt 2 Petrus 2:20 dat christenen hun redding kunnen verliezen?

 Zegt 2 Petrus 2:20 dat christenen hun redding kunnen verliezen? In de Bijbel wordt op meerdere plekken duidelijk gemaakt dat een ware gelovige zijn of haar redding niet kan verliezen. Sommige christenen kennen periodes van terugkerende zonde, geloofstwijfel, et...